تالار گفتگوی میکرو رایانه - مشاهده موضوع - آموزش گام به گام ASP
مشاهده پست های بی پاسخ | مشاهده موضوعهای فعال تاریخ امروز یکشنبه 21 جولای, 2019 9:07 pmاین موضوع قفل شده است، نمی توانید آن را ویرایش کنید یا به آن پاسخ دهید.  [ 53 پست ]  برو به صفحه قبلی  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  بعدی
 آموزش گام به گام ASP 
نویسنده پیام

عضو: جمعه 07 دسامبر, 2007 6:47 am
پست ها: 52
پست ثابت ها
يك ثابت مثل متغيري مي باشد كه شما به آن يك نام داده ايد و يك data را در آن ذخيره كرده ايد. بر عكس متغيرها، ثابتها وقتي كه آنها را تعريف مي كنيد يك مقدار مي گيرند و آن مقدار ديگر تغير داده نمي شود. VBScript چندين ثابت پيش ساخته براي خود دارد. براي مثال ثابت VBInteger براي قرار دادن عدد 2 در داخل آن تعريف شده است. در داخل كدهايتان مي توانيد به اعداد به صورت مستقيم رجوع كنيد يا از نام ثابت استفاده كنيد. تايپ كردن عدد به صورت مستقيم ممكن است كليد زدن هاي كمتري را در پي داشته باشد اما با استفاده از نام constant كدهاي شما براي خواندن راحت تر مي شوند. همچنين به شما كمك مي كند كه از ذخيره اعداد زيادي در حافظه جلوگيري نماييد.

ممكن است اين را مفيد بدانيد كه بعضي وقت ها ثابت هاي خود را براي صفحه هاي خود تعريف كنيد.
براي مثال اگر شما مي خواهيد يك صفحه براي فروش كالا بسازيد ممكن است احتياج به استفاده از نرخ ماليات فروش آن هم چندين بار در يك صفحه پيدا كنيد. اگر يك constant براي نرخ ماليات ايجاد نکنید شما احتياج پيدا خواهيد كرد كه به يك عدد دهدهي بزرگ مثل 0.0625 چندين دفعه رجوع كنيد. به علاوه اگر نرخ ماليات تغير نمايد شما بايد چندين خط از كدهايتان را به روز رساني نماييد.
اما با يك توصيف ساده مانند عبارت زير در بالاي صفحه تان شما مي توانيد به TAXRATE در سراسر صفحه تان رجوع كنيد و مي توانيد ان را به سادگي به روز رساني كنيد:

Const TAXRATE = 0.0625

پيشنهاد مي كنم كه شما براي تعريف يك ثابت از حروف بزرگ استفاده نماييد تا در تشخيص از متغيرها به شما كمك نمايد.

_________________
محسن آقامحمدی


پنجشنبه 07 فوریه, 2008 11:08 pm
مشخصات شخصی

عضو: جمعه 07 دسامبر, 2007 6:47 am
پست ها: 52
پست ثابت ها
يك ثابت مثل متغيري مي باشد كه شما به آن يك نام داده ايد و يك data را در آن ذخيره كرده ايد. بر عكس متغيرها، ثابتها وقتي كه آنها را تعريف مي كنيد يك مقدار مي گيرند و آن مقدار ديگر تغير داده نمي شود. VBScript چندين ثابت پيش ساخته براي خود دارد. براي مثال ثابت VBInteger براي قرار دادن عدد 2 در داخل آن تعريف شده است. در داخل كدهايتان مي توانيد به اعداد به صورت مستقيم رجوع كنيد يا از نام ثابت استفاده كنيد. تايپ كردن عدد به صورت مستقيم ممكن است كليد زدن هاي كمتري را در پي داشته باشد اما با استفاده از نام constant كدهاي شما براي خواندن راحت تر مي شوند. همچنين به شما كمك مي كند كه از ذخيره اعداد زيادي در حافظه جلوگيري نماييد.

ممكن است اين را مفيد بدانيد كه بعضي وقت ها ثابت هاي خود را براي صفحه هاي خود تعريف كنيد.
براي مثال اگر شما مي خواهيد يك صفحه براي فروش كالا بسازيد ممكن است احتياج به استفاده از نرخ ماليات فروش آن هم چندين بار در يك صفحه پيدا كنيد. اگر يك constant براي نرخ ماليات ايجاد نکنید شما احتياج پيدا خواهيد كرد كه به يك عدد دهدهي بزرگ مثل 0.0625 چندين دفعه رجوع كنيد. به علاوه اگر نرخ ماليات تغير نمايد شما بايد چندين خط از كدهايتان را به روز رساني نماييد.
اما با يك توصيف ساده مانند عبارت زير در بالاي صفحه تان شما مي توانيد به TAXRATE در سراسر صفحه تان رجوع كنيد و مي توانيد ان را به سادگي به روز رساني كنيد:

Const TAXRATE = 0.0625

پيشنهاد مي كنم كه شما براي تعريف يك ثابت از حروف بزرگ استفاده نماييد تا در تشخيص از متغيرها به شما كمك نمايد.

_________________
محسن آقامحمدی


پنجشنبه 07 فوریه, 2008 11:08 pm
مشخصات شخصی

عضو: جمعه 07 دسامبر, 2007 6:47 am
پست ها: 52
پست آرایه ها
نوعي ديگر از داده ها وجود دارند كه شما هنوز به آنها برخورد نكرده ايد. يك متغير آرايه اي ، مجموعه اي از متغير ها مي باشند كه داراي يك نام هستند اما به وسيله index تشخيص داده ميشوند. يك ارايه از متغير ها به صورت رديفي از جعبه ها در كنار يكديگر به نظر مي رسند.
آرايه ها براي گروهي از داده ها كه از يك نوع مي باشند استفاده مي شوند. براي مثال ممكن است يك آرايه از رشته ها را داشته باشيم كه آدرس پستي كاربران را در خود دارند. وقتي كه اين موضوع با ساختارهاي حلقه اي كه بعدا شرح آن داده مي شود ارتباط پيدا كنند خواهيد فهميد كه آرايه ها با مقادير داده اي متنوعي كار مي كنند.
يك آرايه از متغير ها به نام arrDays را ايجاد و استفاده مي كنيم. در ابتدا يك آرايه از متغير ها مانند زير تعريف می کنیم:

(Dim arrDays(6

عدد 6 كه در داخل پرانتز محصور شده است حد بالاي آرايه مي باشد. حد بالا بزرگترين انديسي مي باشد كه يك محدوده معتبر در داخل آرايه ايجاد مي كند.
حد پايين آرايه (0) مي باشد. به اين معني كه صفر كوچكترين انديسي است كه محدوده معتبر در داخل آرايه ايجاد مي نمايد. صفر پايين ترين حد هر آرايه مي باشد. در اين مثال 7 متغير داريم:
کد:

arrDyas(6),arrDays(5),arrDays(4),arrDays(3),arrDays(2),arrDays(1),arrDays(0)


اعداد داخل پرانتزها ايندكس هاي متغيرها مي باشند. و آنها از 0 تا 6 را تشكيل مي دهند. حال محتواي ليست زير را تايپ كنيد و نام فايل مورد نظر را ArrayReference.asp بگذاريد.

_________________
محسن آقامحمدی


پنجشنبه 07 فوریه, 2008 11:10 pm
مشخصات شخصی

عضو: جمعه 07 دسامبر, 2007 6:47 am
پست ها: 52
پست Re: آرایه ها
نمايش راههاي ارجاع به عناصر آرايه:


کد:
1-<% " Language="VBScript@ %>
2-<% Option Explicit %>
3-<%Dim arraDays(6) , index
4-%>
5-<html>
6-
7-<%
8-index = 3
9-arrDays (0) = "Sunday"
10-arrDays (1) = "Mondey"
11-arrDays (2) = "Tuseday"
12-arrDays (3) = "Wednesday"
13-arrDays (4) = "Thursday"
14-arrDays (5) = "Friday"
15-arrDays (6) = "Saturday"
16-Response.Write("index has a value of")
17-Response.Write (index)
18-%>
19-<br>
20-arrDays (1) has a value of
21-<%
22-Response.Write (arrDays (1))
23-%>
24-<br>
25-arrDays (index) has a value of
26-<%
27-Response.Write (arrDays (index))
28-%>
29-<br>
30-arrDays(2+3) has a value of
31-<%
32-Response.Write (arrDays (2+3))
33-%>
34-<br>
35-arrDays (index+1) has a value of
36-<%
37-Response.Write (arrDays (index+1))
38-%>
39-</body>
40-</html>

_________________
محسن آقامحمدی


پنجشنبه 07 فوریه, 2008 11:14 pm
مشخصات شخصی

عضو: جمعه 07 دسامبر, 2007 6:47 am
پست ها: 52
پست Re: ASP چیست؟
ليست بالا چندين راه دسترسي به عناصر آرايه هاي به خصوص را نمايش مي دهد. خط 22 يك دسترسي مستقيم به عنصر شماره يك ارايه را نشان ميدهد. خطوط 32 و 37 رجوع به عناصر داراي عبارت رياضي را نشان مي دهد.
وقتي از متغير ها به عنوان انديس آرايه ها استفاده مي كنيد اطمينان حاصل كنيد كه متغير ها در محدوده صحيح قرار داشته باشند.
كارهاي بيشتري مي توان با آرايه ها انجام داد. تنها چيزي كه ارزش توجه دارد اين است كه ما تابعي به نام Array داريم كه براي سرعت دادن به تخصيص مقدار به هر يك از عناصر يك آرايه مورد استفاده قرار مي گيرد. براي مثال در ليست بالا خطوط 9 تا 15 مي توانند با تنها يك خط زير جايگزين گردند:
کد:

ArrDays = Array("Sundey", "Mondey", "Tuesday", "Wenesday", " Thursday","Saturday","Friday")"

تابع Array در 1.0 VBScript به كار نرفته است. اطمينان حاصل كنيد كه از اين تابع در نسخه 0/2 به بعد VBScript استفاده مي نماييد. در غير اين صورت بايد مقادير را به صورت تك تك در داخل عناصر آرايه قرار دهيد.

_________________
محسن آقامحمدی


پنجشنبه 07 فوریه, 2008 11:15 pm
مشخصات شخصی
مشاهده پست های قبلی:  نمایش بر اساس  
این موضوع قفل شده است، نمی توانید آن را ویرایش کنید یا به آن پاسخ دهید.   [ 53 پست ]  برو به صفحه قبلی  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  بعدی

افراد آنلاین

کاربران حاضر در این تالار: - و 8 مهمان


شما نمی توانید در این تالار موضوع جدید باز کنید
شما نمی توانید در این تالار به موضوع ها پاسخ دهید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را ویرایش کنید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را حذف کنید
شما نمی توانید در این تالار ضمیمه ارسال کنید

جستجو برای:
پرش به:  
cron
استفاده و نقل از مباحث سایت، فقط با ذکر منبع و لینک سایت میکرورایانه مجاز است.
Copyright © 2006 - 2010 MicroRayaneh - Powered by phpBB © phpBB Group
Valid CSS2 Valid XHTML 1.0
طراحی سایت : میکرو رایانه