تالار گفتگوی میکرو رایانه :: مشاهده موضوع - جغرافياي طبيعي
تالار گفتگوی میکرو رایانه
http://www.microrayaneh.com/forum/

جغرافياي طبيعي
http://www.microrayaneh.com/forum/viewtopic.php?f=70&t=1292
صفحه 1 از 7

نویسنده:  Nanevisa [ یکشنبه 13 جولای, 2008 2:30 pm ]
موضوع پست:  جغرافياي طبيعي

بخشي براي نوشتن از رشته‌ي جغرافياي طبيعي و گرايش‌هاي آن

نویسنده:  Nanevisa [ یکشنبه 13 جولای, 2008 2:58 pm ]
موضوع پست:  Re: جغرافياي طبيعي

تعريفي از جغرافياي طبيعي:
جغرافیای طبیعی عبارت است از مطالعهٔ جغرافیایی از چهره‌های طبیعی سیارهٔ زمین.
این رشته از جغرافیا به تجزیه و تحلیل و سنجش پراکندگی اشکال زمین، آب و هوا،
خاک‌ها، گیاهان، حیوانات و سایر پدیده‌های طبیعی می‌پردازد.
شاخه‌های اصلی جغرافیای طبیعی عبارت‌اند از:
* زمین ریخت‌شناسی
* اقلیم‌شناسی
* جغرافیای خاک
* اقیانوس‌شناسی
* بوم‌شناسی
از: ويكي پدياhttp://fa.wikipedia.org

نویسنده:  faeze [ دوشنبه 14 جولای, 2008 8:15 am ]
موضوع پست:  Re: جغرافياي طبيعي

ژئومورفولوژی


ژئومورفولوژي يکي از شاخه هاي جغرافياي طبيعي و از پايه هاي اساسي علوم جغرافيا است که با ايجاد پل و گذرگاهي با ساير رشته هاي علوم طبيعي و زمين پيوند خورده است. ژئومورفولوژي ترکيبي از سه واژه ژئو به معناي زمين، مورف به معناي شکل، لوژي به معناي شناسايي مي باشد. زمین ريخت شناسي در حال حاضر براي ترجمه به فارسي اين کلمه انتخاب شده است. ظاهراً آنچه از واژه ژئومورفولوژي استنباط مي گردد، توصيف شکل هندسي ناهمواريهاي پوسته زمين است و اين بحث توپوگرافي را در نظر مي گيرد که خود شاخه اي از ژئومورفولوژي است.
خلاصه کلام، در قلمرو دانش ژئومورفولوژي، علاوه بر اينکه به توصيف صحيح، کامل و ژنتيک اشکال ناهمواريها توجه خواهيم داشت، در منشاء و کيفيت و عوامل بي شماري که در تغيير اشکال و يا در شکل گيري نوين پوسته زمين موثرند، به تفسير و تبيين خواهيم نشست. منظور از تحليل واژه ژئومورفولوژي تنها تعريف ين علم نبوده بلکه مهم آشنايي بامفهوم، روش و متدلوژي اين دانش است که هرپژوهشگر علوم زمين بايد بر آن احاطه کامل داشته باشد.
حال لازم است ژئومورفولوژي بارشته هاي ديگري مانند اقليم شناسي، زمين شناسي، گياه شناسي، اکولوژي، خاکشناسي، هيدروژئولوژي در ارتباط باشد تا بتواند تمام مسائل در يک اکوسيستم را در نظر گرفته و با هماهنگي با ساير رشته هاي علمي در طرح هاي جامع زمين شناسي، مرتع داري، آبخيزداري، بيابان زدايي، جنگل داري، محيط زيست و به طورکلي آمايش سرزمين نقش خود را ايفا کند.
اميد آنکه مطالب مورد بررسي در اين مجموعه مورد استفاده دانشجويان و کارشناسان علوم زمين و جغرافيا وساير علاقه مندان قرار بگيرد.
گرايش به سوي ژئومورفولوژي کاربردي بسيار اهميت يافته و جنبه بين المللي پيدا کرده است و مي تواند در انتخاب مکان هاي مناسب جهت تاسيسات عظيم و سکونتگاه هاي مخصوص انسانها و يافتن راه حل هاي مناسب براي بلا ياي طبيعي که در برنامه ريزي عمران ناحيه اي بروز مي کند کمک هاي موثري را انجام دهد.

مفاهيم ژئومورفولوژي نوين وژئومورفولوژي کاربردي
ژئومورفولوژي کاربردي پس از توصيف منطقي و ژنتيک پديده ها و طبقه بندي موضوعات بر مبناي آن به تفسير و توضيح علمي و منطقي آنها مي پردازد. حالت ژنتيک پديده ها يکي از مهمترين ويژگي هايي است که در ژئومورفولوژي نوين با اهميت خاصي مورد توجه قرار مي گيرد. جنبه کاربردي ژئومورفولوژي با همين خصوصيات ژنتيکي در ارتباط است، زيرا ژنتيک در مورفولوژي، تدوين اصول و قواعد پيدايش اشکال مختلف ناهمواريها و شکل بندي و تحول بعدي آنها را به صورت منطقي و مستدل، امکان پذير مي سازد. تدوين اين قواعد بر اساس تغيير پذيري اشکال زمين با آهنگ هاي متفاوت انجام مي شود.
علل تغييرات اشکال زمين را بايد در نيروهايي جستجو کرد که دردو طرف پوسته به آن فشار مي آورند و سخت با يکديگر در ارتباط هستند. اگر از برخي نيروهاي دروني سانحه بار مانند زمين لرزه ها، آتشفشان هاو .... صرفه نظر شود، مي توان چنين نتيجه گيري کرد که نيروهاي بيروني در تخريب و ايجاد تغييرات عمده اشکال ناهمواريهاي روي زمين مداخله دائمي دارند. انسان از مدتها قبل با اين تغييرات و ويرانيهاي حاصل از آنها آشنايي پيدا کرده و حتي براي جلوگيري از خطرات يا نتايج زيان بار آنها به فکر چاره و مقابله نيز افتاده است. اما خود انسان، در اکثر موارد، در تغيير اين پوسته، نقش موثري دارد. آگاهي از تغييرات اشکال پوسته زمين و نحوه آنها و نيروهايي که موجب اين تغييرات مي شود، مقدمات موضوعات ژئومورفولوژي کاربردي را فراهم مي آورد. همچنين ژئومورفولوژي در مقياس وسيعي با فعاليتهاي انسانها و مسائل آنها مرتبط است. براي اينکه فعاليت هاي وي بازدهي دلخواهي داشته باشد، بايد متناسب با ديناميک محيط و با در نظر گرفتن نقش عوامل مورفوژنيک تنظيم شود. در اينجاست که مطالعات ژئومورفولوژي که بر اساس مفاهيم جديد آن انجام شده است، با فراهم آوردن اطلاعات دقيق از مورفوديناميک محيط و شناخت مناطق با ثبات و يا ناپايدار و محاسبه ميزان پايداري و يا آسيب پذيري آن در ارتباط با نوع فعاليت، در خدمت انسان قرار مي گيرد. در اين صورت ژئومورفولوژي دقيقا مفهوم کاربردي را، به معني واقعي کلمه پيدا مي کندو مي تواند بسياري از مشکلات را که در برنامه ريزي هاي عمران ناحيه اي در زمينه هاي مختلف، از قبيل عمران، توسعه کشاورزي، جاده ها، سد سازي، استخراج معادن، مديريت محيط طبيعي مطرح مي شود، حل کرده و پاسخ هاي مناسب را براي مسائل متعددي که در اين رابطه عنوان مي شود، فراهم آورد.
::rose::

نویسنده:  faeze [ دوشنبه 14 جولای, 2008 8:33 am ]
موضوع پست:  Re: جغرافياي طبيعي

تصاویری از پدیده های ژئومورفولوژی

ضمیمه:
erosion_Severn .jpg

ضمیمه:
Grand Canyon.jpg

::rose::

نویسنده:  Nanevisa [ سه شنبه 15 جولای, 2008 10:34 am ]
موضوع پست:  Re: جغرافياي طبيعي

از خانم faeze بابت مشاركتشون در اين بحث ممنونم. خوشحالم كردند و دلگرم. ::smiling::
در ادامه بحث جغرافياي طبيعي به معرفي واحدهاي درسي اين رشته در مقطع ليسانس مي‌پردازم.
دروس مهم در اين رشته (بدون اولويت بندي)عبارتند از:
1-زمين شناسي براي جغرافيا
2-مباني ژئومورفولوژي(1) ساختماني
3-مباني ژئومورفولوژي(2)ديناميك
4-ژئومورفولوي اقليمي
5-کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ريزی شهری و منطقه ای
6-نقشه ها و نمودارهای ژئومورفولوژی
7-ژئومورفولژی مناطق شهری
8-ژئومورفولوژی ايران
9-کار روی زمين در ژئومورفولوژی
10-آزمايشگاه ژئومورفولوژی
11-مباني اقليم شناسي
12-آب و هواي كره زمين
13-آب وهواي ايران
14-اگرو کليماتولوژی
15-نقشه و نمودارهای اقليمی
16-ميکروکليمای مقدماتی
17-کاربرد اقليم در برنامه ريزی شهری و ناحيه ای
18-هيدرولوژی کاربردی مقدماتی
19-آب و هواشناسی ديناميک
20-نقشه خواني
21-اصول و تفسير عكسهاي هوائي
22-سيستم اطلاعات جغرافيائی
23-تفسير داده های ماهواره‌ای
24-تفسير نقشه (توپو گرافی و زمين شناسی)
25-هيدرولوژی کاربردی
26-اصول سنجش از دور
27-كامپيوتر در جغرافيا
28-كاربرد عكسهاي هوائي وماهواره اي
29-منابع ومسائل آب در ايران
30-رياضيات (1) و (2)
31-آمار و احتمالات (1) و (2)
32-كارتوگرافي (نظري)
33-كارتوگرافي (نقشه كشي)
34-نقشه برداری
35-روش تحقيق علمی و نظری
36-منابع وماخذ جغرافياي ايران
37-اصول و روشهاي برنامه ريزي ناحيه اي
38-متون جغرافی به زبان انگليسی(1)و (2) و (3) و (4)
39-فلسفه جغرافيا و جغرافياي كاربردي
40-زمين در فضا
41-جغرافياي آبها
42-جغرافياي خاكها
43-جغرافيای زيستی
44-جغرافيای محيطی
45-مباني جغرافياي شهري
46-مباني جغرافياي روستايي
47-مباني جغرافياي جمعيت
48-تاريخ علم جغرافيا
49-مباني جغرافياي اقصادي(1) و (2)
50-جغرافيای انسانی ايران(1) و (2)
51-جغرافيای سياسی
52-جغرافيای ناحيه ای ايران
53-کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه شهری و منطقه ای
54-جنگلها و مراتع و مسائل آن در ايران
55-حفاظت خاک و آبخيزان
56-مبانی محيط زيست
مأخذ:
سايت دانشگاه تبريز- مقاطع گروه جغرافيايي طبيعي

صفحه 1 از 7 همه زمانها به صورت UTC + 3:30 hours تنظیم شده.
طراحی سایت از میکرو رایانه