تالار گفتگوی میکرو رایانه - مشاهده موضوع - ساختار فايل gif
مشاهده پست های بی پاسخ | مشاهده موضوعهای فعال تاریخ امروز سه شنبه 22 اکتبر, 2019 1:00 pmپاسخ به موضوع  [ 7 پست ]  برو به صفحه قبلی  1, 2
 ساختار فايل gif 
نویسنده پیام
آواتار کاربر

عضو: شنبه 06 سپتامبر, 2008 10:25 am
پست ها: 9
پست Re: ساختار فايل gif
فايلهاي تصويري (GIF) استانداردي است معين شده و كلي براي تصاوير گرافيكي.
عبارت كلمه GIF تشكيل شده از كلماتي ( GRAPHICS INTERCHENG FORMAT) است.
اين نوع فايل از بهترين وضوح تصوير گرافيكي براي نمايش متنوع تصاوير و همچنين از حجم بسيار كمي برخوردار است.
در ضمن فايلهاي تصويري كه با اين پسوند باشند به راحتي با هر نوع سخت افزاري قابل كار كردن مي باشند و مي توان آنها را تغير داد و مجددا بر روي رسانه ذخيره و بازيابي ، ذخيره نمود.
يكي از دلايلي كه سخت افزار گرافيكي مي تواند با اين فايل به راحتي كار كند نوع قالب آن است.
قالب كلي يك فايل با پسوند GIF بصورت زير مي باشد:
توضيح
توصيف گر نمايش
نقشه رنگ سراسري فايل
توصيف گر تصوير
نقشه رنگ محلي داده ها
داده هاي تصوير

همانگونه كه مشخص شده است ، يك ساختار فايل گرافيكي با پسوند GIF از هفت لا يه تشكيل يافته ، كه به تر تيب هر كدام از لا يه ها را خواهيم گفت.

1. توضيح تصوير ( GIF SIGNATURE) :
اطلا عاتي بسيار محدود در اين قسمت درج مي شوند كه مشخص سازند اين فايل از چه نوع ساختاري است.
شش كاراكتر مركب به اين ترتيب در اين قسمت مي باشند: G I F 8 7 a سه كاراكتر آخري " 8 7 a " نمايايي را مي سازند كه مخصوص اين نوع فايل تعريف شده است و هنگام استفاده از فايل بااين كاراكتر مشخص شده مي شود و ضمن استفاده از اين كاراكترها معلوم ميگردد كه اين فايل از نوع "GIF" مي باشد.

2. توصيف گر نمايش ( SCREEN DESCRIPTOR) :
در اين محل شرح كل فايل درج شده است كه سراسر آن را پارامترهاي تصوير پركرده اند و كل فايل از اين قسمت استفاده مي كند و با آن مداوم در تماس قرار دارد.
اطلاعاتي كه در اين ناحيه قرار دارند شامل : تعريف كردن فضاي عكس و يا اطلاعاتي درباره نقشه رنگ زمينه و همچنين داده هايي كه عمق تصوير را مشخص مي سازند.
اين قسمت شامل 6 لا يه مي باشد :
پهناي نمايش، عمق نمايش، توصيف گر رنگهاي منطقي، وضوح رنگ تصاوير، رنگهاي زمينه، موجوديت هاي رنگ

زماني كه يك تصوير با ساختار GIF بصورت فيزيكي به نمايش در مي آيد ، بلطبع از اندازه اصلي خودش كه بر روي رسانه ذخيره و بازيابي مي باشد بزرگتر است. به عنوان مثال در محيطي همچون ويندوز مي توان اين تصاوير را بزگتر نمود و يا امكان دارد قسمتي از يك تصوير را برش و يا اندكي از رنگ تصوير را كاهش داد.
هر پيكسل را با يك عدد كه نمايانگر آن است مي تواند بر روي صفحه و بصورت تو در تو ارزش گذاري گردد. در ضمن براي رنگ زمينه و در حالي كه در مد DOS باشيم مي توانيم از اعداد 0 تا 7 استفاده كنيم .

3. نقشه رنگ سرا سري ( GLOBAL COLOR MAP) :
يك نقشه رنگ سراسري در فايلهايي با پسوند GIF بصورت اختياري است ، اما در صورتي كه از رنگهاي مختلفي مانند تر كيبي استفاده نموده ايم بايد وجود داشته باشد.
هر تصوير به همراه خود نقشه رنگ مربوط به خودش را دارد و با استفاده از آن قسمت و رجوع به داده هاي موجود قسمت رنگها را مشخص مي سازد. امروزه اين نقشه رنگ بصورت نرمال بر روي سخت افزارها كار مي كند ، زيرا كه ساختار اين نوع نقشه رنگ به گونه اي است كه با سخت افزارهاي گرافيكي همخواني دارد.
با وجود توصيف گر فايل ، پس از خواندن اطلاعات مر بوطه هويدا مي گردد كه چه رنگهايي بايد از نقشه رنگ استخراج شوند و نقشه رنگ نيز در هنگام خواندن فايل دائم با توصيف گر در تماس است و از داده هايي كه مر بوط به رنگ مي شود بهره مي برد تا رنگها بر روي تصوير مشخص گر دند . يك نقشه رنگ بصورت كلي از شش لايه تشكيل شده است ، كه سه لا يه آن تكرار رنگهاي بالايي مي باشد ، رنگها به ترتيب از قرمز ، سبز و آبي مي باشد كه اين سه رنگ مجددا در سه لايه با قيمانده تكرار مي گردند تا ارزش رنگهاي يك تصوير را مشخص سازند.
براي نمايش دادن هر رنگ از
فرمول2**( # BIT PER PIXEL) استفاده مي شود.

شاخص بري ارزش رنگ قرمز
شاخص براي ارزش رنگ سبز
شاخص براي ارزش رنگ آبي
تکرار رنگ - ئشاخص براي ارزش رنگ قرمز
شاخص براي ارزش رنگ سبز
شاخص براي ارزش رنگ آبي

با تر كيب رنگهاي اين لايه ها رنگ مورد نظر بوجود مي آيد و نمايش داده مي شود.
هر يك از پيكسلهاي موجود در يك تصوير با وجود داشتن يك نقشه رنگ محلي كه توضيح آن در بالا گفته شد ارزش گذاري مي شوند ، تمام اين رنگها با توجه به نقشه رنگ بوجود مي آيند.
نمايش رنگهاي تركيب شده با استفاده از محدوده اعداد 0 تا 255 صورت مي پذيرد . با تركيب سه رنگ بصورت (255،255،255) رنگ مشكي بدست مي آيد ، رنگ زرد كم رنگ از تركيب اعداد (180،180،0) مي باشد. نا گفته نماند براي مشخص نمودن رنگ عمق يك تصوير مي توان از يك نقشه رنگ استفاده كرد.
در صورتي كه توصيف گر ساختار فايل GIF بتواند به خوبي از عهده ترجمه كدها برآيد تمام اين رنگها به نوبه خودشان در كل تصوير استفاده مي شوند.

4.توصيف گرتصوير( IMAGE DESCRIPTOR) :
وظيفه يك توصيف گر تصوير معين كردن و تهيه نمودن قسمت كار و همچنين معلوم كردن فضاي داخلي يك عكس است.
مي توان گفت يك توصيف گر در هنگام انجام عمليات مربوط به خودش تمام يك تصوير را تجزيه و تحليل مي كند، بصورت كاراكتر و هماهنگ كننده بين لايه هاي ديگر فايل است و در كل ارتباط بين لايه هاي يك تصوير را مطرح مي كند. لايحه هاي مربوط به توصيف گر:

جدا كننده كاراكترهاي تصوير
مشخص نمودن پيكسلهاي سمت چپ تصوير
مشخص نمودن پيكسلهاي بالاي تصوير
مشخص نمودن پكسلهاي پهناي تصوير
مشخص نمودن تعداد پكسلهاي ارتفاع تصوير
قسمت مربوط به رنگهاي محلي
خصوصيات يك تصوير گر عالي بايد به گونهاي باشد كه بتواند اندازه يك تصوير را دقيق تشخيص داده و پس از رمز گشايي نمايش تصوير را انجام دهد.

5.نقشه رنگ محلي ( LOCAL COLOR MAP) :
يك نقشه رنگ محلي مي تواند تنظيمات را براي استفاده هاي بعدي از رنگها معين كند.
در صورتي كه يك قسمت از يك تصوير توسط توصيف گر فايل خوانده شد ، پس از معين نمودن تركيب رنگها و نمايش آن نقشه رنگ مجددا به توصيف گر اشاره مي كند تا از دستورات بعدي آن پيروي نموده و ادامه تصوير را نمايش دهد و رنگها معلوم شوند.
در كل مي توان گفت تمامي اين لايحه ها در هر لحظه با يكديگر ارتباط دارند تا يك تصوير به نمايش در آيد.

6.محل تصوير ( RASTER DATA) :
پيكسل ها بصورت سري و با يك شاخص ارزش گذاري مي شوند.
هر پيكسل از سمت چپ به راست و به صورت پي در پي و رديفي ذخيره مي شود ، همچنين از بالا به پا يين يك تصوير اين حالت صدق مي كند.
يك تصوير تا زماني كه به نمايش در مي آيد چهار مرحله را در اين لايه طي مي كند ، در مرحله اول از سمت چپ به راست و از بالا تا پايين خوانده مي شود ، پس از پايان رديف اول نوبت رديف دوم مي رسد و در آخر پس از عبور از چهار مر حله نقاطي كه در آنها تصوير قرار گرفته و حاوي داده بوده در خروجي نمايش داده مي شوند.
اين حالت تا زماني ادامه پيدا مي كند كه تمام داده ها پو يش گردند و پس از ارزش گذاري به نمايش كلي در آيند.

نكته:
سا ختار فايل GIF بدليل فشردگي و حجم بسيار كم آن مورد استفاده هاي زيادي هستند.
اين نوع فايل با كمك گرفتن از الگوريتم فشرده سازي كه به ( L Z W ) معرف است مي توان حجم آن را تا حدود نصف تقليل داد. به همين دليل از اين نوع پسوند در تصاوير اينترنتي زياد استفاده مي شود.
در صفحات وب هر چه تصاوير حجم كمتري را بخود اختصاص دهند سريعتر صفحه به نمايش در مي آيد و كاربر زمان زيادي را منتظر نمي ماند.
در حال حاضر تمام نرم افزارهاي گرافيكي ، شامل ويرايش كردن تصاوير از اين پسوند فايل پشتيباني مي كنند.
اين ساختار فايل متعلق به يكي از شركتهاي نرم افزاري در آمريكا مي باشد كه با پرداخت هزينه سالانه مي توان از نوع پسوند در تصاوير اينترنتي و يا در نرم افزاري استفاده كرد.

_________________
عشق، رایحه شناخت خویشتن خویش است. وقتی لبریز می‌شوی از حقیقت خود...


دوشنبه 13 جولای, 2009 2:14 pm
مشخصات شخصی
آواتار کاربر

عضو: شنبه 06 سپتامبر, 2008 10:25 am
پست ها: 9
پست Re: ساختار فايل gif
اول باید انیمیشن تابلو روان خود را طراحی کنید
با استفاده از نرم افزارهایی مثل Ulead GIF Animator به طراحی انیمیشن دلخواه خود بپردازید. سپس از بخش Type گزینه Animation را انتخاب کنید. حالا برروی دکمه Open کلیک کنید و از پنجره باز شده مسیر فایل انیمیشن را بدهید. خواهید دید که در صورتیکه مراحل فوق را درست انجام داده باشید ، دکمه Play فعال می شود و بر روی ماتریس LED برنامه فریم اول انیمیشن نشان داده می شود و در بخش دیگر برنامه عدد تعداد فریمهای انیمیشن و شماره فریم در حال نمایش که فعلا صفر است را نشان میدهد و حتی شما مدت زمان تاخیر بروی این فریم انیمیشن را میتوانید ببینید. در اینجا میتوانید با زدن دکمه Paly پیش نمایش فایل انیمیشن را ببینید. و در صورتی که لازم بود میتوانید با اسکرول عمودی مفداری تصویر را در جهت عمودی جابجا کنید ، دقت داشته باشید که با تغییر اسکرول عمودی در تابلو هم تصویر به همان اندازه جابجا میشود ولی اسکرول افقی برای چک کردن تصویر و یا متن بزرگ است. که در تابلو روان تاثیری ندارد.
شما میتوانید با زدن دکمه Add انیمیشن را تایید کنید تا در لیست برنامه آدرس آن ظاهر شود. در مورد تصویر و انیمیشن در لیست فقط آدرس فایل نشان داده میشود ولی برای متن خود متن در لیست قرار میگیرد.
در صورتیکه در لیست بخواهید آیتمی را حذف کنید کافیست بر روی آن کلیک کرده و دکمه Remove را بزنید.
برای ایجاد تغییر در هر آیتم پس کلیک بر روی آن تغییرات را اعمال کنید و سپس دکمه Change را بزنید تا تغییرات ثبت شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ساختار فایل gif به آدرس زیر مراجعه کنید. این سایت اطلاعات بسیار خوب و بدرد بخوری دارد:

http://www.martinreddy.net/gfx/2d-hi.html

آدرس زیر هم ملاحظه کنید:

http://www.binaryessence.com/dct/en000203.htm

در این نوع فرمت چون از تصویر یک جدول رنگ ساخته میشه و نهایتا در این جدول تا 256 رنگ میشه تعریف کرد پس برای نمایش تصاویری با تعداد رنگ محدود مناسب هست. شاید با این مثال براتون این مطلب واضح تر بشه، فرض کنید شما یک جعبه مداد رنگی دارید که 16777216 رنگ هست! خوب اگه شما بدونید که مثلا امروز میخواهید یک نقاشی بکشید که در کل به 16 رنگ نیاز داره فقط همون مداد رنگیها را با خودتون میبرید و نه 16777216 تا رو.
در این روش شما از وضوح تصویر اصلا کم نمیکنید برخلاف JPG. برای انیمیشن هم علاوه بر ذخیره اطلاعات هر فریم مدت زمان تاخیر در هر فریم دخیره میشه.
یکی از ویژگیهای این فرمت داشتن پشت زمینه نامرئی هست، برای خواندن اطلاعات فایلهایی از این قبیل بهتر است از نرم افزارهایی مثل Hex Editor استفاده کنید.

_________________
عشق، رایحه شناخت خویشتن خویش است. وقتی لبریز می‌شوی از حقیقت خود...


دوشنبه 13 جولای, 2009 2:22 pm
مشخصات شخصی
مشاهده پست های قبلی:  نمایش بر اساس  
پاسخ به موضوع   [ 7 پست ]  برو به صفحه قبلی  1, 2

افراد آنلاین

کاربران حاضر در این تالار: - و 4 مهمان


شما نمی توانید در این تالار موضوع جدید باز کنید
شما نمی توانید در این تالار به موضوع ها پاسخ دهید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را ویرایش کنید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را حذف کنید
شما نمی توانید در این تالار ضمیمه ارسال کنید

جستجو برای:
پرش به:  

استفاده و نقل از مباحث سایت، فقط با ذکر منبع و لینک سایت میکرورایانه مجاز است.
Copyright © 2006 - 2010 MicroRayaneh - Powered by phpBB © phpBB Group
Valid CSS2 Valid XHTML 1.0
طراحی سایت : میکرو رایانه