تالار گفتگوی میکرو رایانه - مشاهده موضوع - فرمت تصویری Gif
مشاهده پست های بی پاسخ | مشاهده موضوعهای فعال تاریخ امروز جمعه 24 می, 2019 4:58 pmپاسخ به موضوع  [ 2 پست ] 
 فرمت تصویری Gif 
نویسنده پیام
آواتار کاربر

عضو: شنبه 24 نوامبر, 2007 1:54 pm
پست ها: 137
پست فرمت تصویری Gif
پسوند فایلهای تصویری (GIF) استانداردی است معین شده و كلی برای تصاویر گرافیكی.
عبارت كلمه GIF تشكیل شده از كلماتی ( GRAPHICS INTERCHENG FORMAT) است.
این نوع فایل از بهترین وضوح تصویر گرافیكی برای نمایش متنوع تصاویر و همچنین از حجم بسیار كمی برخوردار است.
در ضمن فایلهای تصویری كه با این پسوند باشند به راحتی با هر نوع سخت افزاری قابل كار كردن می باشند و می توان آنها را تغیر داد و مجددا بر روی رسانه ذخیره و بازیابی ، ذخیره نمود.
یكی از دلایلی كه سخت افزار گرافیكی می تواند با این فایل به راحتی كار كند نوع قالب آن است.
قالب كلی یك فایل با پسوند GIF بصورت زیر می باشد:
توضیح
توصیف گر نمایش
نقشه رنگ سراسری فایل
توصیف گر تصویر
نقشه رنگ محلی داده ها
داده های تصویر

همانگونه كه مشخص شده است ، یك ساختار فایل گرافیكی با پسوند GIF از هفت لا یه تشكیل یافته ، كه به ترتیب هر كدام از لا یه ها را خواهیم گفت.

1. توضیح تصویر ( GIF SIGNATURE) :
اطلا عاتی بسیار محدود در این قسمت درج می شوند كه مشخص سازند این فایل از چه نوع ساختاری است.
شش كاراكتر مركب به این ترتیب در این قسمت می باشند: G I F 8 7 a سه كاراكتر آخری " 8 7 a " نمایایی را می سازند كه مخصوص این نوع فایل تعریف شده است و هنگام استفاده از فایل بااین كاراكتر مشخص شده می شود و ضمن استفاده از این كاراكترها معلوم میگردد كه این فایل از نوع "GIF" می باشد.

2. توصیف گر نمایش ( SCREEN DESCRIPTOR) :
در این محل شرح كل فایل درج شده است كه سراسر آن را پارامترهای تصویر پركرده اند و كل فایل از این قسمت استفاده می كند و با آن مداوم در تماس قرار دارد.
اطلاعاتی كه در این ناحیه قرار دارند شامل : تعریف كردن فضای عكس و یا اطلاعاتی درباره نقشه رنگ زمینه و همچنین داده هایی كه عمق تصویر را مشخص می سازند.
این قسمت شامل 6 لا یه می باشد :
پهنای نمایش، عمق نمایش، توصیف گر رنگهای منطقی، وضوح رنگ تصاویر، رنگهای زمینه، موجودیت های رنگ

زمانی كه یك تصویر با ساختار GIF بصورت فیزیكی به نمایش در می آید ، بالطبع از اندازه اصلی خودش كه بر روی رسانه ذخیره و بازیابی می باشد بزرگتر است. به عنوان مثال در محیطی همچون ویندوز می توان این تصاویر را بزگتر نمود و یا امكان دارد قسمتی از یك تصویر را برش و یا اندكی از رنگ تصویر را كاهش داد.
هر پیكسل را با یك عدد كه نمایانگر آن است می تواند بر روی صفحه و بصورت تو در تو ارزش گذاری گردد. در ضمن برای رنگ زمینه و در حالی كه در مد DOS باشیم می توانیم از اعداد 0 تا 7 استفاده كنیم .

3. نقشه رنگ سراسری ( GLOBAL COLOR MAP) :
یك نقشه رنگ سراسری در فایلهایی با پسوند GIF بصورت اختیاری است ، اما در صورتی كه از رنگهای مختلفی مانند تر كیبی استفاده نموده ایم باید وجود داشته باشد.
هر تصویر به همراه خود نقشه رنگ مربوط به خودش را دارد و با استفاده از آن قسمت و رجوع به داده های موجود قسمت رنگها را مشخص می سازد. امروزه این نقشه رنگ بصورت نرمال بر روی سخت افزارها كار می كند ، زیرا كه ساختار این نوع نقشه رنگ به گونه ای است كه با سخت افزارهای گرافیكی همخوانی دارد.
با وجود توصیف گر فایل ، پس از خواندن اطلاعات مر بوطه هویدا می گردد كه چه رنگهایی باید از نقشه رنگ استخراج شوند و نقشه رنگ نیز در هنگام خواندن فایل دائم با توصیف گر در تماس است و از داده هایی كه مر بوط به رنگ می شود بهره می برد تا رنگها بر روی تصویر مشخص گر دند . یك نقشه رنگ بصورت كلی از شش لایه تشكیل شده است ، كه سه لا یه آن تكرار رنگهای بالایی می باشد ، رنگها به ترتیب از قرمز ، سبز و آبی می باشد كه این سه رنگ مجددا در سه لایه با قیمانده تكرار می گردند تا ارزش رنگهای یك تصویر را مشخص سازند. برای نمایش دادن هر رنگ از فرمول

کد:
2**( # BIT PER PIXEL)

استفاده می شود.

شاخص بری ارزش رنگ قرمز
شاخص برای ارزش رنگ سبز
شاخص برای ارزش رنگ آبی
تکرار رنگ - شاخص برای ارزش رنگ قرمز
شاخص برای ارزش رنگ سبز
شاخص برای ارزش رنگ آبی

با تر كیب رنگهای این لایه ها رنگ مورد نظر بوجود می آید و نمایش داده می شود.
هر یك از پیكسلهای موجود در یك تصویر با وجود داشتن یك نقشه رنگ محلی كه توضیح آن در بالا گفته شد ارزش گذاری می شوند ، تمام این رنگها با توجه به نقشه رنگ بوجود می آیند.
نمایش رنگهای تركیب شده با استفاده از محدوده اعداد 0 تا 255 صورت می پذیرد . با تركیب سه رنگ بصورت (255،255،255) رنگ مشكی بدست می آید ، رنگ زرد كم رنگ از تركیب اعداد (180،180،0) می باشد. نا گفته نماند برای مشخص نمودن رنگ عمق یك تصویر می توان از یك نقشه رنگ استفاده كرد.
در صورتی كه توصیف گر ساختار فایل GIF بتواند به خوبی از عهده ترجمه كدها برآید تمام این رنگها به نوبه خودشان در كل تصویر استفاده می شوند.

4. توصیف گرتصویر( IMAGE DESCRIPTOR) :
وظیفه یك توصیف گر تصویر معین كردن و تهیه نمودن قسمت كار و همچنین معلوم كردن فضای داخلی یك عكس است.
می توان گفت یك توصیف گر در هنگام انجام عملیات مربوط به خودش تمام یك تصویر را تجزیه و تحلیل می كند، بصورت كاراكتر و هماهنگ كننده بین لایه های دیگر فایل است و در كل ارتباط بین لایه های یك تصویر را مطرح می كند. لایحه های مربوط به توصیف گر:

جدا كننده كاراكترهای تصویر
مشخص نمودن پیكسلهای سمت چپ تصویر
مشخص نمودن پیكسلهای بالای تصویر
مشخص نمودن پكسلهای پهنای تصویر
مشخص نمودن تعداد پكسلهای ارتفاع تصویر
قسمت مربوط به رنگهای محلی
خصوصیات یك تصویر گر عالی باید به گونهای باشد كه بتواند اندازه یك تصویر را دقیق تشخیص داده و پس از رمز گشایی نمایش تصویر را انجام دهد.

5. نقشه رنگ محلی ( LOCAL COLOR MAP) :
یك نقشه رنگ محلی می تواند تنظیمات را برای استفاده های بعدی از رنگها معین كند.
در صورتی كه یك قسمت از یك تصویر توسط توصیف گر فایل خوانده شد ، پس از معین نمودن تركیب رنگها و نمایش آن نقشه رنگ مجددا به توصیف گر اشاره می كند تا از دستورات بعدی آن پیروی نموده و ادامه تصویر را نمایش دهد و رنگها معلوم شوند.
در كل می توان گفت تمامی این لایحه ها در هر لحظه با یكدیگر ارتباط دارند تا یك تصویر به نمایش در آید.

6. محل تصویر ( RASTER DATA) :
پیكسل ها بصورت سری و با یك شاخص ارزش گذاری می شوند.
هر پیكسل از سمت چپ به راست و به صورت پی در پی و ردیفی ذخیره می شود ، همچنین از بالا به پا یین یك تصویر این حالت صدق می كند.
یك تصویر تا زمانی كه به نمایش در می آید چهار مرحله را در این لایه طی می كند ، در مرحله اول از سمت چپ به راست و از بالا تا پایین خوانده می شود ، پس از پایان ردیف اول نوبت ردیف دوم می رسد و در آخر پس از عبور از چهار مر حله نقاطی كه در آنها تصویر قرار گرفته و حاوی داده بوده در خروجی نمایش داده می شوند.
این حالت تا زمانی ادامه پیدا می كند كه تمام داده ها پو یش گردند و پس از ارزش گذاری به نمایش كلی در آیند.

نكته:
سا ختار فایل GIF بدلیل فشردگی و حجم بسیار كم آن مورد استفاده های زیادی هستند. این نوع فایل با كمك گرفتن از الگوریتم فشرده سازی كه به ( L Z W ) معرف است می توان حجم آن را تا حدود نصف تقلیل داد. به همین دلیل از این نوع پسوند در تصاویر اینترنتی زیاد استفاده می شود.
در صفحات وب هر چه تصاویر حجم كمتری را بخود اختصاص دهند سریعتر صفحه به نمایش در می آید و كاربر زمان زیادی را منتظر نمی ماند.
در حال حاضر تمام نرم افزارهای گرافیكی ، شامل ویرایش كردن تصاویر از این پسوند فایل پشتیبانی می كنند.
این ساختار فایل متعلق به یكی از شركتهای نرم افزاری در آمریكا می باشد كه با پرداخت هزینه سالانه می توان از نوع پسوند در تصاویر اینترنتی و یا در نرم افزاری استفاده كرد.

_________________
زندگی سیبی است که باید گاز زد، با پوست!


شنبه 29 دسامبر, 2007 6:24 pm
مشخصات شخصی

عضو: چهارشنبه 18 آگوست, 2010 4:38 am
پست ها: 1
پست Re: فرمت تصویری Gif
سلام عالي بود ممنون


چهارشنبه 18 آگوست, 2010 6:26 am
مشخصات شخصی
مشاهده پست های قبلی:  نمایش بر اساس  
پاسخ به موضوع   [ 2 پست ] 

افراد آنلاین

کاربران حاضر در این تالار: - و 3 مهمان


شما نمی توانید در این تالار موضوع جدید باز کنید
شما نمی توانید در این تالار به موضوع ها پاسخ دهید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را ویرایش کنید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را حذف کنید
شما نمی توانید در این تالار ضمیمه ارسال کنید

جستجو برای:
پرش به:  
cron
استفاده و نقل از مباحث سایت، فقط با ذکر منبع و لینک سایت میکرورایانه مجاز است.
Copyright © 2006 - 2010 MicroRayaneh - Powered by phpBB © phpBB Group
Valid CSS2 Valid XHTML 1.0
طراحی سایت : میکرو رایانه