تالار گفتگوی میکرو رایانه - مشاهده موضوع - مفاهیم اولیه سیستم فایل
مشاهده پست های بی پاسخ | مشاهده موضوعهای فعال تاریخ امروز جمعه 21 فوریه, 2020 4:27 am



پاسخ به موضوع  [ 3 پست ] 
 مفاهیم اولیه سیستم فایل 
نویسنده پیام

عضو: پنجشنبه 03 آوریل, 2008 12:29 pm
پست ها: 146
پست مفاهیم اولیه سیستم فایل
نوع موجودیت entity type :

به هر چیزی در اطراف محیط ما اعم از افراد اشیا و هر پدیده ای كه میتوانیم در رابطه با انها اطلاع داشته باشیم موجودیت گفته میشود . هر موجودیت میتواند نوع گونه ای در سطح طبقاتی خود داشته باشد كه به ان نوع موجودیت entity type گوییم . مثلا نوع موجودیت گوسفند حیوان است .

محیط عملیاتی یا خرد جهان واقع semantec data unit :
به محیطی گفته میشود كه میخواهیم در رابطه با ان محیط یك سری داده ها را ذخیره بازیابی و پردازش كنیم .
مثلا اگر محیط عملیاتی كلاس درس باشد . موجودیتهای ان كلاس اعم از دانشجو استاد و صندلیها از محیط عملیاتی اطلاعاتی به مامیدهند .

صفات خاصه attribute :
انواع موجودیت ها entity types توسط صفات خاصه مربوط به خودشان از یكدیگر متمایز میشوند . به عبارت دیگر عاملی كه مسبب تمایز دو موجودیت در یك محیط عملیاتی میشود صفت خاصه ان موجودیت است .
مثلا صفت خاصه استاد : مدرك . سابقه تحصیل . درجه استادی . نام . نام خانوادگی میتواند باشد .

اطلاع :
هر صفت خاصه از دو مولفه تشكیل میشود : اسم صفت خاصه و مقدار صفت خاصه .
به مجموعه این دو مولفه صفت خاصه گوییم . كه منجر به وجود اطلاع در مورد ان موجودیت میشود . اطلاع توسط انسان یا ماشین ذخیره بازیابی و پردازش میشود .
در مثال زیر نام درس : اسم صفت خاصه است و ذخیره وبازیابی اطلاعات مقدار صفت خاصه است .
نام