مباحث آموزشی ICDL در سایت

آشنایی با شگردها و روشهای رتبه بندی سایتها به وسیله موتورهای جستجو و طراحی سایت با در نظر گرفتن این روش ها باعث افزایش رتبه و رنکینگ سایت در موتورهای جستجو می شود. توضیحات بیشتر را در بخشهای ذیربط مطالعه فرمایید.

سایتها و حتی صفحات وب سایت ها یا وبلاگهایی که دارای رتبه و رنکینگ بالایی در موتور جستجوی گوگل هستند، در زمان سرچ کاربران جزء اولین پیشنهادهای گوگل ظاهر می شوند و بنابراین تعداد بازدیدکنندگان و مراجعان این سایتها بالاتر از مراجعات به وب سایتها یا وبلاگ هایی خواهد بود که رتبه و رنکینک سایت آنها کمتر و پایین تر است.

مقالات و مباحث برگزیده سایت:

تبلیغات

ساخت و طراحی سایت

تبلیغات در سایت

فهرست های مقالات

اکثریت بازدید کنندگان سایتها از طریق موتورهای جستجو به آنها دسترسی پیدا می کنند. به همین دلیل رتبه یک سایت در نزد موتورهای جستجوگر، اهمیت زیادی در دنیای وب و اینترنت دارد.

افزایش رتبه سایت

اگر کدهای یک سایت دارای خطا باشد از دید موتورهای جستجو در اولویت و اهمیت پایین تری نسبت به سایت های مشابه قرار می گیرد.

سایر مباحث سایت

تبلیغات

بورس کالا

سایت سهام و بورس

ثبات های ریزپردازنده 68000

گردآوری و تدوین: افسانه حاجی ئی

فصل 2) ثبات های ریزپردازنده 68000

2-1) ثباتهاي با كاربرد عمومي

گفتیم که ریزپردازنده 68000 دارای هفده ثبات با كاربرد عمومي ، شمارنده برنامه 32 بيتي و ثبات حالت 16 بيتي است. از اين 17 ثبات ، 8 ثبات،ثباتهاي اطلاعات ، 7 ثبات ثباتهاي آدرس، 2 ثبات اشارهگر پشته مي باشد.

هشت ثبات اطلاعات (D0 –D7 ) بصورت يك بايتي (8 بيتي )،يك كلمه اي ( 16 بيتي) و با كلمه طولاني (32 بيتي ) بكار گرفته مي شوند. طول اطلاعات مورد نظر با رمز طول اطلاعات واقع در دستورالعمل مشخص مي شود. اگر از اطلاعات تك بايتي استفاده شود ، اطلاعات هميشه در 8 بيت كم ارزش ثبات اطلاعات ذخيره مي شوند. درصورت استفاده از اطلاعات يك كلمه اي ،اطلاعات پيوسته در 16 بيت كم ارزش ثبات قرار مي گيرند.

از هفت ثبات آدرس (A0 – A6 ) بعنوان ثبات آدرس مبنا و بعنوان نشانگر نرم‌افزاري براي مشخص كردن قسمتي از حافظه كه استفاده كننده به پشته اختصاص داده استفاده مي‌شود. در ضمن اين ثباتها براي نگهداري موقت مقادير مربوط به آدرس بكار مي‌روند.

براي دسترسي به اطلاعات تك بايتي ،يك كلمه‌اي و با كلمات طولاني حافظه از ثباتهاي آدرس استفاده مي شود. اين اطلاعات به ترتيب از مقادير داراي بيشترين ارزش تا مقادير كمترين ارزش ذخيره مي شوند.

بايتها مي توانند داراي آدرس زوج و يا آدرسهاي فرد باشند، اما كلمات و كلمات طولاني فقط داراي آدرسهاي زوج مي باشند. لذا كلمات و كلمات طولاني بايستي پيوسته با آدرس با شماره زوج شروع شوند.

68000 داراي دو نشانگر پشته مي باشد اما در هر لحظه فقط يكي از آنها بصورت فعال مي باشند. (برای مطالعه بیشتر در مورد پشته به سایر مقالات سایت میکرو رایانه مراجعه نمایید) نشانگر پشته حالت كار كه حين احضار زير روال آدرس برگشت را در خود حفظ مي كند ، وقتي فعال مي باشد كه 68000 در حالت كار باشد.

نشانگر پشته نظارت نيز كه حين تله و اجراي روال وقفه ، آدرس برگشت و محتويات ثبات حالت را حفظ مي كند ، زماني فعال مي باشد كه 68000 در حالت نظارت باشد.

2-2) ثبات شمارنده برنامه

شبيه ساير ريزپردازنده ها ،68000 نيز برنامه ها را با واكشي يك دستورالعمل از حافظه ،اجراي آن و واكشي دستورالعمل بعدي انجام مي دهد.

هريك از دستورالعملهاي 68000 يك تا پنج كلمه حافظه را اشغال مي كنند و شمارنده برنامه كلمه بعدي دستورالعمل را كه بايستي در دسترس قرار گيرد ،معلوم مي كند. شمارنده برنامه 32 بيتي مي باشد اما در تراشه های 68000 که اکنون در دسترس قرار دارند، فقط از 24 بيت كم ارزش آن استفاده مي شود.چون در دستورالعمل‌ها بجاي بايت از كلمه استفاده شده است ،لذا شمارنده برنامه هميشه آدرس با شماره زوج را در خود نگهداري مي‌كند.

2-3) ثبات حالت

ثبات حالت 68000 به دو قسمت بايت مربوطه به سيستم و بايت مربوط به كار تقسيم شده است. تمام محتويات ثبات حالت را در هر لحظه ای می توان خواند اما محتویات بایت مربوط به سیستم را وقتی می توان تصحیح کرد که 68000 در حالت نظارت باشد. بايت مربوط كه معمولاً رمز حالت خوانده مي شود داراي 5 بيت نشانه مي باشد كه مجموعه اطلاعات در مورد نتايج حاصل از اجراي دستورالعمل قبلي را در دسترس قرار مي دهد.

پنج نشانه بايت مربوط به كار عبارتند از:

بيت صفر دو بر يك (C ):
اين بيت وقتي با يك نشانده مي شود كه در عمليات جمع دو بر يك و يا در عمليات تفريق دو از يك ايجاد شده باشد. در غير اينصورت اين بيت صفر خواهد بود.درضمن نشانه دو بر يك بيتي را كه حين چرخش يا تغيير مكان،از ثبات اطلاعات يا خانه حافظه خارج مي شود ،در خود نگهداري كرده و نتيجه عمليات مقايسه را منعكس مي سازد.

بيت 1 ، سرريز (V ):
از اين بيت فقط وقتي استفاده مي شود كه در عمليات، اعداد داراي علامت بكار گرفته شوند. اگر حين جمع دو عدد داراي علامت مشابه و يا حين تفريق دو عدد داراي علامت غير مشابه مكمل دوي عملوند از محدوده خارج شود (برای مطالعه بیشتر در این مورد به سایر مقالات سایت میکرو رایانه مراجعه نمایید) ، اين بيت با يك نشانده شده و درغير اينصورت مقدار ان صفر مي باشد.درضمن اگر حين عمليات تغيير مكان رياضي ،بيت داراي بيشترين ارزش عملوند تغيير كند ، سرريز با يك نشانده شده و در غير اينصورت صفر مي باشد.

بيت 2 ،صفر (Z ):
اگرنتيجه عملياتي صفر باشد اين بيت با يك نشانده شده در غير اينصورت صفر مي باشد.

بيت 3 ،منفي (N ):
از اين بيت وقتي استفاده مي شود كه در عمليات ،اعداد داراي علامت بكار رود.اگر در عمليات رياضي ،منطقي،تغيير مكان يا چرخش نتيجه حاصله منفي باشد،اين بيت با يك نشانده شده در غير اينصورت صفر مي باشد.

بيت 4 ، توسعه (X ):
اين بيت ، در عمليات با طول كلمات دو برابر، كار بيت دو بر يك را انجام مي دهد. اين بيت در عمليات جمع ، تفريق ،تغيير مكان و چرخش مورد استفاده قرار گرفته و از حالت بيت دو بر يك (C ) تأثير مي‌پذيرد.

در دستورالعملهاي انشعاب شرطي 68000 ، حالت بيت هاي نشان C , V , Z ,N مورد امتحان قرار گرفته و براساس نتيجه حاصل از اين امتحان ،اجراي برنامه از همان سطر ادامه يافته و يا به خانه ديگري از حافظه انشعاب حاصل مي شود.

نشان هاي رمز حالت از عملياتي تأثير مي پذيرند كه در آنها محتويات ثباتهاي اطلاعات يا حافظه تغيير يابند ، ولي به هيچ وجه از عملياتي كه در نها محتويات ثباتهاي آدرس تغيير يابد تأثير نمي پذيرند.

بايت سيستم ثبات حالت داراي سه ميدان مي باشد:

بيت هاي 8 الي 10 :
اين بيتها ( I2, I1, I0 )كه باعث نقاب كشي وقفه مي شوند ، سطح تقدم وقفه‌اي را كه توسط ريزپردازنده انجام خواهد پذيرفت ، نشان مي دهند. اين سه بيت مي توانند نشان دهنده هريك از هفت سطح تقدم وقفه باشند.

بيت 13 ،نظارت ( S ):
اين بيت نشان مي دهد كه 68000 در حالت نظارت يا در حال كار عمل مي كند.

بيت 15 ، حالت ردگيري ( T) :
اين بيت مدار داخلي مربوط با اشكال زدائي 68000 را كنترل مي كند.وقتي كه اين بيت با يك نشانده شده باشد 68000 برنامه را قدم به قدم اجرا خواهد كرد.

تاریخ ویرایش مقاله: 25/5/1386


Valid CSS2 Valid XHTML 1.0
طراحی سایت : میکرو رایانه